Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dzierżawa dwóch urządzeń do pobierania opłat za postój pojazdów w obrębie wyznaczonych parkingów płatnych

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 tys. euro na wykonanie zamówienia pn.:

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań batymetrycznych części jeziora Niegocin w Giżycku na obszarze określonym w załączniku graficznym

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań batymetrycznych części jeziora Niegocin w Giżycku na obszarze określonym w załączniku graficznym. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30,0 tys. euro (art.4 pkt.8 ustawy...

Zaproszenie do składania ofert na Publikację Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Giżycko, dn. 07.05.2015 r. ZP.271.1.11.2015.MT Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel. 87 7324 143, e-mail: www.bip.gizycko.pl

Prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann miejskich (do 12.05.2015 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

Realizacja Internetowej kampanii promocyjnej „Zainwestuj w Twierdzę Boyen” /do 15 maja godz.12.00/

13.05.2015 Informacja o uzupełnieniu dokumentacji przetargowej i wydłużeniu terminu na składanie ofert w ramach przetargu pisemnego o wartości poniżej 30 tys. euro na realizację Internetowej kampanii promocyjnej „Zainwestuj w Twierdzę Boyen”

„Zestawienia i dzierżawy łącza pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, a wskazanymi lokalizacjami”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert

Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych - segment B i C w Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku

Giżycko: Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych - segment B i C w Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku Numer ogłoszenia: 62771 - 2015; data zamieszczenia: 04.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...

Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Giżycko

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 96544 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015 OG