Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 22/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Sybiraków, ul. Wileńska/

OBWIESZCZENIE NR 22/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spra

Rozeznanie rynku - dostawa materiału nasadzeniowego (do 29.05.2015)

Giżycko, dnia 22.05.2015 roku WM.7021.2.2015.OB Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty...

Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatów do sprzedaży napojów.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY NAPOJÓW I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę terenu pod plac zabaw dla dzieci, park kulturowy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod plac zabaw dla dzieci, park kulturowy-bez możliwości sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowany na Plaży Miejskiej w Giżycku Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Kombatantów”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: Pełnienie

Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 czerwca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku (termin składania ofert do 26.05.2015 r. godz. 10.00)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 czerwca 2015 roku do

MZOSiP - Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Giżycko

OGŁOSZENIE Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 na wykonanie...

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU DOTYCZY: Przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę t

Budowa drogi wewnętrznej od ul. Owsianej

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w postępowaniu

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przebudowy kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza konkurs na opracowanie: „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy