Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcy

Obwieszczenie Nr 11/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Wilanowska/

OBWIESZCZENIE Nr 11/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministró

PRZETARG NA WYKONANIE ROCZNYCH KONTROLI OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MOSIR W GIŻYCKU

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE ROCZNYCH KONTROLI OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MOSiR W GIŻYCKU I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SEZONOWEJ DZIERŻAWY TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SEZONOWEJ DZIERŻAWY TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ oznaczonego na planie jako stanowisko ,, D’’ z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy, filmów oraz stanowiska ,,B’’ z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego-rowery dziecięce wielośladowe. Rada Miejska w Gi

Opracowanie pn. „ Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do roku 2022 ”.

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14 11 - 500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO na wykonanie OPRACOWANIA pn. „ ZINTEGROWANY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZ

OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI, PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA CYFROWE MAZURY WRAZ Z KONCEPCJĄ ORAZ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO na opracowanie studium wykonalności, programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania Cyfro-we Mazury wraz z koncepcją oraz oceną oddziaływania na środowisko w ramach projektu „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego...

Obwieszczenie Nr 6/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja/

OBWIESZCZENIE Nr 6/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie spo

Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia "CYFROWE MAZURY"

Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia Gmina Miejska Giżycko – jednostka realizująca projekt „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” zamierza w&nbs

Świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących za pomocą traktu ISDN 30B+D obejmujących Urząd Miejski w Giżycku.

Burmistrz Miasta Giżycka al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 Kodeksu Cywilnego Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących za pomocą traktu ISDN 30B+D obejmujących Urząd Miejski w Giżyc...

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ OZNACZONEGO NA PLANIE JAKO STANOWISKO,,B"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowiska „B” w okresie od 25.04.2015 r. do 30.08.2015 r. z przeznaczeniem na prowadzenie...