Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZETARG PISEMNY – „PODJAZDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI NZOZ PRZY UL. WODOCIĄGOWEJ W GIŻYCKU” (do 30 lipca 2015r. godz.10.00)

PRZETARG PISEMNY – „PODJAZDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI NZOZ PRZY UL. WODOCIĄGOWEJ W GIŻYCKU”

Dokumentacja projektowo – kosztowa budowy dróg wewnętrznych Szantowa- Kolejowa

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: „Przedłużenia licencji na użytkowanie urządzenia do zabezpieczenia sieci LAN Urzędu Miejskiego w Giżycku”

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. I. Prze

Obwieszczenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości / garaż/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 3 lipca 2015r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Konarskiego 31 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst

Obwieszczenie Nr 31/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 31/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.782) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i tryb

Obwieszczenie Nr 35/2015 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /ul. I Dyw. im. T. Kościuszki, ul. Kombatantów, ul. Konarskiego/

OBWIESZCZENIE NR 35/2015 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na okres oznaczony 1 roku z możliwością przedłużenia umowy maksymalnie do 3 lat, w celu usytuowania pojemników na odzież używaną. 1.&n

Obwieszczenie Nr 37/2015 w sprawie przetargu na dzierżawę obiektów Laboratorium Prochowego i Wozowni ze Stajnią wraz z terenem przyległym

OBWIESZCZENIE Nr 37/2015 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę obiektów w postaci La

Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku /termin składania ofert do 17 lipca 2015 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku - Etap I Numer ogłoszenia: 162988 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAM

Zapytanie ofertowe „Opracowanie spójnej koncepcji sieciowego i innowacyjnego produktu dla obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z programem wdrożenia, zarządzania i promocji” /do 7 lipca 2015 /

Zapytanie ofertowe „Opracowanie spójnej koncepcji sieciowego i innowacyjnego produktu dla obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z programem wdrożenia, zarządzania i promocji” /do 7 lipca 2015 / GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO na „Opracowanie...