Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 16/2015 w sprawie dzierżawy stanowisk handlowych - Plac Targowy

OBWIESZCZENIE NR 16/2015 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony stanowisk handlowych położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Stanowisko handlowe nr 24 o powierzchni 9m2

Rozeznanie rynku - dostawa i montaż 30 sztuk stojaków rowerowych (do 3.04.2015)

Giżycko, dnia 27.03.2015 roku WM.7021.3.13.2015.JS Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie...

Rozeznanie rynku - dostawa materiału nasadzeniowego (do 1.04.2015)

Giżycko, dnia 24.03.2015 roku WM.7021.1.2015.OB Rozeznanie rynku W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU W PORCIE EKOMARINA GIŻYCKO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU W PORCIE EKOMARINA GIŻYCKO Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu w porcie EKOMARINA GIŻYCKO oznaczonego na planie jako stanowisko „A” w okresie od 01.06.2015 r. – 31.08.2015 r. z...

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw oraz opracowanie i przekazanie koncepcji zagospodarowania terenu. (do 31.03.2015)

OGLOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKRESLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW ORAZ OPRACOWANIE I PRZEKAZANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. Postanowienia wstępne: 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701, 703 i 705 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz....

Rozeznanie cenowe w sprawie badań geologicznych z opcją zawarcia umowy.

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej z badań gruntu na dz. nr 1024, 1120, 1025/3 1025/2 1026/2 1026/1 położonych w obrębie nr 2 miasta Giżycka Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamów...

Obwieszczenie Nr 13/2015 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 13/2015 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22. Stanowisko handlowe położone jest na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka od podpisania umowy przez okres dwunastu miesięcy /składanie ofert do 24 kwietnia 2015 r./

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępnił na stronie internetowej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejższymi zmianami) po opublikowaniu ogłoszenia w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.