Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU W PORCIE EKOMARINA GIŻYCKO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU W PORCIE EKOMARINA GIŻYCKO Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu w porcie EKOMARINA GIŻYCKO oznaczonego na planie jako stanowisko „A” w okresie od 01.06.2015 r. – 31.08.2015 r. z...

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw oraz opracowanie i przekazanie koncepcji zagospodarowania terenu. (do 31.03.2015)

OGLOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKRESLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW ORAZ OPRACOWANIE I PRZEKAZANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. Postanowienia wstępne: 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701, 703 i 705 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz....

Rozeznanie cenowe w sprawie badań geologicznych z opcją zawarcia umowy.

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej z badań gruntu na dz. nr 1024, 1120, 1025/3 1025/2 1026/2 1026/1 położonych w obrębie nr 2 miasta Giżycka Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamów...

Obwieszczenie Nr 13/2015 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 13/2015 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22. Stanowisko handlowe położone jest na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.

Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka od podpisania umowy przez okres dwunastu miesięcy /składanie ofert do 24 kwietnia 2015 r./

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępnił na stronie internetowej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejższymi zmianami) po opublikowaniu ogłoszenia w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

„Dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania: „Dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcy

Obwieszczenie Nr 11/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Wilanowska/

OBWIESZCZENIE Nr 11/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministró

PRZETARG NA WYKONANIE ROCZNYCH KONTROLI OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MOSIR W GIŻYCKU

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG NA WYKONANIE ROCZNYCH KONTROLI OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE MOSiR W GIŻYCKU I. ORGANIZATOR PRZETARGU Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SEZONOWEJ DZIERŻAWY TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SEZONOWEJ DZIERŻAWY TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ oznaczonego na planie jako stanowisko ,, D’’ z przeznaczeniem na sprzedaż książek, prasy, filmów oraz stanowiska ,,B’’ z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego-rowery dziecięce wielośladowe. Rada Miejska w Gi

Opracowanie pn. „ Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do roku 2022 ”.

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14 11 - 500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO na wykonanie OPRACOWANIA pn. „ ZINTEGROWANY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZ