Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowiska „D” w okresie od 01.06.2015 r. – 31.08.2015 r. z przeznaczeniem na...

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku w 2015 roku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro na wykonanie

Obwieszczenie Nr 4/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /Grajwo/

OBWIESZCZENIE NR 4/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prz

Dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustaw

OBWIESZCZENIE NR 3/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości /ul. Sybiraków, ul. Polna/

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z...

OBWIESZCZENIE Nr 2/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości I Dyw. im. T. Kościuszki 2

OBWIESZCZENIE Nr 2/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prz

zaproszenie do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej o pow. 3m kw. Urzędu Miejskiego w Giżycku w ramach akcji "Wieczór z Paszportem i Dowodem Osobistym" /termin składania ofert do 12.01.2015 r. do godz. 10.00/

Zaproszenie do składania ofert na wynajem części powierzchni biurowej o pow. 3,00 m2 Urzędu Miejskiego w Giżycku w ramach akcji „Wieczór z paszportem i dowodem osobistym”

Obwieszczenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /kaplica przy Al. 1 Maja/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11grudnia 2014r. dotyczącego dzierżawy budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z p&oa