Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2020 /do 3 lutego/

17.04.2020 r. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2020 została odwołana w związku z COVID-19

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2019 /do 25 marca/

Giżycko, 11 marca 2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2019 I. Postanowienia ogólne W związku z fakte

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2018

Giżycko, 22 stycznia 2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2018 I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, że Zle

MZK Giżycko - Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu fabrycznie nowych ciągników rolniczych oraz maszyn do całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko /do 31 sierpnia/

Ogłoszenie nr 575568-N-2017 z dnia 2017-08-22 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu fabrycznie nowych ciągników rolniczych oraz maszyn do całorocznego utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIE

MZK Giżycko - Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów do całoroczne-go utrzymania porządku i czystości /zmiana terminu składania ofert - do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00/

Ogłoszenie nr 566744-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. Miejski Zakład Komunalny w Giżycku: "Dostawa na podstawie leasingu operacyjnego z opcją zakupu fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów do całoroczne-go utrzymania porządku i czystości” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w roku 2017 I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości...

Stowarzyszenie WJM 2010 - Zapytanie ofertowe MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA /do 22 sierpnia/

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIA w postępowaniu...

Dokumentacja projektowo – kosztowa budowy trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl