Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /kaplica przy Al. 1 Maja/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 11grudnia 2014r. dotyczącego dzierżawy budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z p&oa

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miejskiego w Giżycku w 2015 roku

Burmistrz Miasta Giżycka al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert

Obwieszczenie Nr 60/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 60/2014 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony stanowisk handlowych położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.

Remont oznakowania ulic w Giżycku w latach 2015 – 2016

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Remont oznakowania ulic w Giżycku w latach 2015 – 2016” wspó

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy informacyjnej dofinansowania realizacji obiektu przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy informacyjnej dofinansowania realizacji obiektu przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażo

Oświetlenie odcinka ulicy Jeziornej w Giżycku

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

Obwieszczenie Nr 54/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 54/2014 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.

Przetarg pisemny - OŚwietlenie świąteczna miasta Giżycka 2014 - 2015 (do 19.11.2014)

WM.7021.9.2.2014.JS Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko www.gizycko.um.gov.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego