Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ NA POTRZEBY MZK W GIŻYCKU

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: Dostawa soli drogowej (NaCl) dla MZK w Giżycku na potrzebę zimowego utrzymania dróg i chodników. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017...

Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. na wykonanie zadania: „Modernizacja zagospod

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej na przebudowe ulicy Nowowiejskiej w Giżycku ( termin składania ofert do 10.09.2020r.)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zamówienia „Opra...

ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działki nr 2-1365 na 2 działki

ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Wydział Mienia, tel. 877324111 lub 798613151 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału nieruchomości położonej przy ulicy Obwodowej oznaczonej geodez