Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu restauracyjnego w Porcie EKOMARINA Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU RESTAURACYJNEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek (do 18 grudnia 2012 r. do godz. 10.00)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz

Szacowanie wartości nieruchomości

WM.6812.66.2012.AgKa. Giżycko, 04 grudnia 2012 roku ZAPYTANIE O CENĘ W związku z koniecznością zlecenia sporządzania operatów szacunkowych do celów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami proponuje się przedstawienie swojej propozycji cenowej na sporządzanie operatów szacunkowych z różnych zakresów...

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z przyjęciem w rozliczenie używanego pojazdu stanowiącego własność Zamawiającego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z przyjęciem w rozliczenie używanego pojazdu stanowiącego własność Zamawiającego Numer ogłoszenia: 252071 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dos

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu restauracyjnego w Porcie EKOMARINA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU RESTAURACYJNEGO W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek Numer ogłoszenia: 251

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku w latach 2013 - 2014 (do 10.12.2012 do godz. 10.00)

www.bip.gizycko.pl Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku w latach 2013 - 2014 Numer ogłoszenia: 247277 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogł

Obwieszenie Nr 72/2012 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Obwodowa/

OBWIESZCZENIE NR 72/2012 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dni

Ogłoszenie Nr 69/2012 w sprawie przetargu na dzierżawę wiaty na Placu Targowym

OBWIESZCZENIE NR 69/2012 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22 położonego na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1.