Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch paneli informacyjnych (do 17.06.2015 r.)

Giżycko, 10 czerwca 2015 r. Gmina Miejska Giżycko NIP – 845-19-51-457 al. 1 Maja

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2017

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2015 - 30.06.2017 Numer ogłoszenia: 134542 - 2015; data zam

Przetarg pismeny - konserwacje i naprawy urządzeń komunalnych w Giżycku do 30 czerwca 2015 roku (do5.06.2015 r.)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny

Rozeznanie rynku - dostawa materiału nasadzeniowego (do 5.06.2015)

Giżycko, dnia 28.05.2015 roku WM.7021.3.2015.OB Rozeznanie rynku wartości do 30.000 euro z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zm.) na mocy art. 4 pkt 8 w/w ustawy proszę o złożenie oferty na: ,,Dostawa materiału nasadzeniowego do nasadzeń...