Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch paneli informacyjnych (do 17.06.2015 r.)

                                                           Giżycko, 10 czerwca 2015 r.

Gmina Miejska Giżycko NIP – 845-19-51-457

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 

 

WM.7021.7.1.2015.JS

Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch paneli informacyjnych

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych

  1. Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

NIP   845-19-51-457

  1. Opis przedmiotu oraz sposób przygotowania oferty:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch paneli informacyjnych wielojęzycznych (język polski, niemiecki  i angielski) na podstawie załączonej koncepcji architektonicznej poszczególnych paneli  i rysunków konstrukcji:

Każdy panel będzie ustawiony na dwóch słupach stalowych ocynkowanych  Ø 88,9x4, z przęsłami stalowymi ocynkowanymi poprzecznymi  40x40x3.

Wymiary panelu 600 x 2150mm. Wysokość ponad poziomem terenu 2150mm, w tym części tekstowej, ekspozycyjnej wykonanej z dibondu grubości 3mm o wysokości 2000 mm oraz cokołu ze stali nierdzewnej o wysokości 150mm (konstrukcyjnie 200mm). Mocowanie elementów ze stali nierdzewnej wkrętami ze stali nierdzewnej z łbem soczewkowym.

Grafika wykonana drukiem solwentowym o rozdzielczości min 720 dpi na białej folii, zabezpieczonej laminatem o właściwościach anty –UV  i anty –graffiti.

Panele przeznaczone do ustawienia na gruntach będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Giżycko, na obszarze miasta Giżycka:

1 - przy ul.Moniuszki,

2 - przy ul.Warszawskiej

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

- wykonanie dwóch paneli informacyjnych wg podanych zaleceń oraz po formalnej akceptacji docelowych rozwiązań dotyczących bloków tekstowych, fotograficznych, topograficznych w zakresie kolorystyki, czcionki teksu, zdjęć,

- dostawa oraz montaż tablic  w miejscu realizacji.

 

Panele informacyjne muszą zawierać treści i logotypy graficzne przedstawione w załączonej przykładowej koncepcji architektonicznej o następującym układzie i strukturze powierzchniowej:

- tło panelu z treścią powinno być w kolorze białym, tło panelu bez treści –szare – odcień do uzgodnienia,

 czcionka użyta na tablicy do określenia wymaganych informacji zgodnie z koncepcja architektoniczną paneli

 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Gmina Miejska Giżycko będzie się kierowała przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Gmina Miejska Giżycko będzie się kierowała następującym kryterium:

kryterium:  cena – 100%    

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Miejsce realizacji zamówienia :

1 - przy ul.Moniuszki,

2 - przy ul.Warszawskiej

  • Termin realizacji zamówienia:  21 dni  od daty podpisania umowy.

 

 6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

  1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną (skan z pieczątkami i podpisami) na adres jacek.stankiewicz@gizycko.pl w terminie do 17 czerwca 2015r.  do godz. 12.00.

Oferta powinna zawierać opis „Oferta – panele informacyjne na terenie miasta Giżycko”

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy. Projekt – koncepcja architektoniczna paneli oraz zawartość tekstowa paneli (zdjęcia, tekst wielojęzyczny, mapy, herb) w zostaną przekazane po podpisaniu umowy.

Zamawiający dokona formalnej akceptacji paneli informacyjnych w ciągu 2 dni roboczych od momentu przesłania niezbędnych danych projektowych na  adres mailowy: jacek.stankiewicz@gizycko.pl, przy czym okres roboczy w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 8.00 do 15.00.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1: formularz oferty

Załącznik nr 2: projekt umowy

 

 

 

 

 

 Giżycko, dnia 10 czerwca 2015 r.                                                                                                                   

Sporządził: Jacek Stankiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.06.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2015 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 1006
25 czerwca 2015 14:06 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2015 08:02 (Jacek Stankiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2015 08:02 (Jacek Stankiewicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)