Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wielobranżowy projekt koncepcyjny Plaży Miejskiej w Giżycku wraz z portem Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych, z zagospodarowaniem terenu, komunikacją oraz infrastrukturą techniczną wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów inwestycji oraz studium programowo -przestrzennym.

PRZETARG PISEMNY – Wielobranżowy projekt koncepcyjny Plaży Miejskiej w Giżycku wraz z portem Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych, z zagospodarowaniem terenu, komunikacją oraz infrastrukturą techniczną wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów inwestycji oraz studium programowo - przestrzennym.

Obwieszczenie Nr 51/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 51/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.782 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu

Obwieszczenie Nr 50/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 50/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.782 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzan

Ogłoszenie o konkursie ofert na nauke pływania

KONKURS OFERT 1. Zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Moniuszki 5 zaprasza do złożenia ofert. 2. Przedmiot zamówienia: nauka pływania klas drugich i trzecich giżyckich szkół podstawowych 3. Termin realizacji zamówienia: 1.10.2015 – 23.12.2015

Obwieszczenie Nr 48/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Bohaterów Westerplatte/

OBWIESZCZENIE NR 48/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.782 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzan

Przebudowa z budową chodników i odcinka ulicy Żeromskiego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Przebudowa z budową chodników i odcinka ulicy Żeromskiego Numer ogłoszenia: 233654 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015

Ogłoszenie o przetargu na najem garażu (ul. Daszyńskiego)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 7 września 2015r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Daszyńskiego 14 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst j

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.” /16 września 2015 r./

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, na podstawie art. 701 i dalsze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pózn. zm. na wykonanie zamówienia: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi...

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie usługi „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015-2025”

Giżycko, 07 wrzesień 2015 r. Nr sprawy: BP.061.1.2015.JN Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41 NIP 845 19 51 457 w