Przetargi

Zagospodarowanie wzgórza przy ul. Św. BrunonaGmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

   ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

 o wartości poniżej 30 000 euro  do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 na wykonanie zadania:

 „Zagospodarowanie wzgórza przy ul. Św. Brunona”

                   

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Zagospodarowanie wzgórza przy ul. Św. Brunon -  zaprojektuj i wybuduj

1.1      Projekt budowlany

1.2      Roboty ogólnobudowlane na podstawie projektu budowlanego

Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa Dokumentacja Przetargowa

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.

2.2.   Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania Umowy

3. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

3.1.   Termin składania ofert upływa dnia 11.06. 2015 r. o godz. 12.00.

3.2.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 114  w dniu  11.06.2015 r. o godz. 12.10

3.3.   Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Anita Chmielewska – Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel.  0-87 7324 144

4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.1.   Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %

5. Dokumentację Przetargową można odebrać w Referacie Inwestycji Wydziału Inwestycji, w pokoju 114,  w godz. 8.00 do 15.00, tel. 087-7324120 oraz 087-7324122 lub   pobrać ze strony internetowej  www.bip.gizycko.pl

 

Burmistrz              

Miasta Giżycka          

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.05.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycji (RI) Wydział Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Pyzalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2015 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1001
03 czerwca 2015 14:49 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2015 14:49 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2015 14:49 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [dokumentacja_przetragowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)