Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU OFERTOWEGO

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ze względu na naruszenie zasad przetargu poprzez pozostawienie otwartych ofert bez upublicznienia kwot unieważnia przetarg ofertowy na prowadzenie nauki pływania klas drugich i trzecich szkół podstawowych w miesiącach: od września do grudnia 2015r.

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury /termin składania ofert do 18 września 2015 r., godz. 10.00 - Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, pok. 3, 11-500 Giżycko /

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gizyckiecentrumkultury.pl Giżycko: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury Numer ogłoszenia: 225684 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015

Obwieszczenie Nr 47/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Traugutta/

OBWIESZCZENIE NR 47/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.782 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu

Audyt zewnętrzny projektu pn. „Moje @Giżycko - Elektroniczna platforma Usługowo-informacyjna (ePUI)” /do 14 sierpnia 2015 r./

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO OGŁASZA PRZETARG PISEMNY o wartości poniżej 30 tys. euro 1. Przedmiot zamówienia: Audyt zewnętrzny projektu pn. „Moje @Giżycko - Elektroniczna platforma Usługowo-informacyjna (ePUI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-nego w ramach Oś...

Rozeznanie cenowe w sprawie inwentaryzacji gruntów Gminy Miejskiej Giżycko z opcją zawarcia umowy

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie inwentaryzacji i pomiaru sytuacyjnego dzierżawionych bądź bezumownie wykorzystywanych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko położonych w obrębie nr 3 miasta Giżycka, w celu ustalenia faktycznego stanu zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem m.in. zestawienia powierzchni,...

Zagospodarowanie wzgórza przy ul. Św. Brunona

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pływalnia Kryta przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ofertowy na prowadzenie nauki pływania klas drugich i trzecich szkół podstawowych w okresie od września do grudnia bieżącego roku. Oferty z podaniem stawki brutto jednostki nauki p

Ogłoszenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /garaż ul. Daszyńskiego/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 6 sierpnia 2015r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Daszyńskiego 14 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst j

Obwieszczenie Nr 46/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja/

OBWIESZCZENIE Nr 46/2015 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.782 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu