Przetargi

Przetarg pismeny - konserwacje i naprawy urządzeń komunalnych w Giżycku do 30 czerwca 2015 roku (do5.06.2015 r.)

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko    

www.bip.gizycko.pl

ogłasza przetarg pisemny

w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

 Konserwacje i naprawy urządzeń komunalnych w Giżycku do 30 czerwca 2015 roku

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

50800000-3 – różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

50870000-4 -  usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

Zakres zamówienia:

-          zakres I – remont śmietniczek: montaż śmietniczki na fundamencie betonowym, montaż śmietniczki betonowej, montaż śmietniczki na słupku metalowym, remont śmietniczki, demontaż śmietniczki, montaż wkładu do śmietniczki, czyszczenie śmietniczki, transport.

-          zakres II – remont ławek i urządzeń placów zabaw: montaż ławki wkopywanej, demontaż ławki wkopywanej, montaż ławki na postumencie żeliwnym, demontaż ławki na postumencie żeliwnym, remont ławki parkowej, malowanie ławki parkowej, malowanie elementów konstrukcyjnych ławki parkowej, mycie ławki, montaż zabawek na placu zabaw, demontaż zabawki, wymiana ogrodzenia z siatki powlekanej, wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej, remont elementów małej architektury,

-          zakres III czyszczenie pozostałych elementów małej architektury: siłownia zewnętrzna, zdroje uliczne, stoliki szachowe, panele informacyjne, czyszczenie słupów ogłoszeniowych,

-          zakres IV – remont wiat przystankowych: wymiana pokrycia dachu wiaty, demontaż wiaty, montaż wiaty, wymiana szyby, remont elementów wiaty, mycie wiat.

 

Bezwzględnie wymagany termin wykonania od podpisania umowy – 30 czerwca 2016 r.

 

Termin składania ofert upływa 5 czerwca 2015 r. o godz. 1200.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju 110 w dniu 5 czerwca 2015 r. o godz. 1210.

 

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami: Jacek Stankiewicz  – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz Anna Urbaniak Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 87 73 24 131, e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl i anna.urabaniak@gizycko.pl

 

Zawartość oferty:

–        formularz oferty cenowej,

–        wzór umowy wraz z zestawieniem ryczałtowych cen jednostkowych.

 

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 % (uśredniona cena określona w formularzu ofertowym).

 

Dokumentację przetargową można odebrać osobiście Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 110 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.gizycko.pl


Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.05.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2015 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 1027
12 czerwca 2015 12:28 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie_uslugi_komunalne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2015 13:36 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [dokumentaca.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2015 13:35 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)