Uchwały Rady

Deklaracja Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: sytuacji politycznej na Ukrainie

Deklaracja
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 listopada 2004r.


w sprawie sytuacji politycznej na Ukrainie.


Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. zmienionego uchwałą nr VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:
Rada Miejska Giżycka, które jest miastem partnerskim Dubna położonego na Ukrainie, pragnie wyrazić swoje poparcie Narodowi Ukrainy w trudnych chwilach.
Wolne, demokratyczne wybory winny być prawem każdego narodu, dlatego nikt nie może naruszać obowiązujących praw wyborczych.
Społeczność naszego miasta razem z członkami Koła Mniejszości Ukraińskiej wspiera słuszne dążenia Narodu Ukraińskiego do demokracji i rządów prawa.
Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy domagają się prawdy i uczciwości – wartości należnych wszystkim ludziom.
Życzymy Wam przyjaciele zwycięstwa w walce o Wasze prawa.


Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2004 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 779
03 grudnia 2004 12:05 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu