Uchwały Rady

Uchwała nr XXV/96/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: rozwiązania Komisji Doraźnej

Uchwala nr XXV/96/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie rozwiązania Komisji Doraźnej.

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 55 ust. 2 Statutu Miasta Giżycka, Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje Komisję Doraźną powołaną uchwałą nr XIII/102/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 października 2003r. w celu opracowania strategii w zakresie gospodarowania mieszkaniowymi zasobami komunalnymi.
2. Komisja Doraźna wypełniła zadanie do jakiego została powołana.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2004 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 690
03 grudnia 2004 11:44 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu