Uchwały Rady

Uchwała nr XXV/97/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005

Uchwała nr XXV/97/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005.


Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 153, poz.1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:


§ 1.Określa się na 15 liczbę przeznaczonych do wydania w 2005 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2004 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 792
03 grudnia 2004 11:46 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu