Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 53/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Sybiraków, ul. Polna/

OBWIESZCZENIE NR 53/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie &n

Przebudowa z budową chodników na ul. Żeromskiego i Kajki

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości szacunkowej do 30 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Przebudowa z budową chodników na ul. Żeromskiego i Kajki”. wspólny słownik zamówień (CPV) 45233140-2 R

Ogłoszenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 2 października 2014r. dotyczącego dzierżawy budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych u

Obwieszczenie Nr 50/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. I Dyw. im. T. Kościuszki/

OBWIESZCZENIE Nr 50/1/2014 W związku z wniesionymi uwagami przedsiębiorstw przesyłowych zmienia treść Obwieszczenia nr 50/2014 w punkcie 1 i 2 dotycząca terminu wpłaty wadium i terminu przetargu, na następującą:

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) szt.1 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.gizycko.um.gov.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Usta

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej przebudowy drogi wewnętrznej Daszyńskiego-Smętka

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl