Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości szacunkowej do 30 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych”.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej pn: „Wymiana nawierzchni ulicy Przyszłość”.

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: Wykonanie dokumentacji

Urządzenie siłowni dla dorosłych - zaprojektuj i wybuduj /termin składania ofert 23.09.2014 r. do godz. 12.00/

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

Obwieszczenie Nr 47/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Wilanowska/

OBWIESZCZENIE Nr 47/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu pr

Zarządzanie Targowiskiem Miejskim w Giżycku oraz Targowiskiem "Mój Rynek" w okresie od 01.11.2014 do 31.10.2017

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Zarządzanie targowiskiem miejskim w Giżycku oraz targowiskiem Mój Rynek w okresie od 01.11.2014 r. do 31.10.2017 r.

Obwieszczenie Nr 44/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Szantowa/

OBWIESZCZENIE NR 44/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprow

Ogłoszenie w sprawie przetargu na najem nieruchomości /garaż ul. Konarskiego/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 20 sierpnia 2014r. - NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Konarskiego 31 Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst j

Remont istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej do budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku /składanie ofert do 01 września 2014 r. do godz. 12.00/

Ogłodzenie o zamówieniu Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro na wykonanie zamówienia: „Remont istniejącej nawierzchni na drodze dojazdowej do budynku...