Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Urządzenie siłowni dla dorosłych – zaprojektuj i wybuduj

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Obwieszczenie Nr 42/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /Grajwo teren na Osiedlu Mazury Residence/

OBWIESZCZENIE NR 42/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprow

Obwieszczenie Nr 40/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Armii Krajowej/

OBWIESZCZENIE Nr 40/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sp

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw oraz opracowanie i przekazanie koncepcji zagospodarowania terenu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZENIA ZABAWOWEGO NA PLAC ZABAW ORAZ OPRACOWANIE i PRZEKAZANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa odcinka drogi 11 KDD

Giżycko: Budowa odcinka drogi 11 KDD Numer ogłoszenia: 261202 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań geologicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie badań geologicznych dz. nr 240/4 w Giżycku Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczn

Obwieszczenie Nr 36/2014 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja/

OBWIESZCZENIE Nr 36/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sp

Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej wraz z dokumentacją techniczną

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej wraz z dokumentacją techniczną Numer ogłoszenia: 162535 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.