Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Łąkowej od km 0+020,00 do km 0+153,00 /do 12.00. 14,08,2014 r./

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl

Obwieszczenie Nr 33/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości /ul. Sybiraków dz. Nr 1196, 1191, 1220/1, 1219/1, ul. Szarych Szeregów dz. Nr 1189 i ul. Polna dz. Nr 658/2 i 659/

OBWIESZCZENIE NR 33/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze

Przebudowa ul. Kombatantów

Giżycko: Przebudowa ulicy Kombatantów Numer ogłoszenia: 233500 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Postępowanie nie

Przebudowa nawierzchni ulicy Słowackiego /Termin składania ofert do 18.07.2014 godzina 12:00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl Giżycko: Przebudowa nawierzchni ulicy Słowackiego Numer ogłoszenia: 223580 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZA

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego Mazurskiej Pętli Rowerowej wraz z koncepcją oraz oceną oddziaływania na środowisko /termin składania ofert do 15.07.2014 r., godz. 12.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Renowacja płyty głównej i bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku /termin składania ofert do 14.07.2014 r.godz. 12.00/

Renowacja płyty głównej i bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku Numer ogłoszenia: 211172 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014

Przetarg pisemny - Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku /do 18.06.2014 r. godz. 12.00/

Gmina MiejskaGiżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego

Obwieszczenie Nr 26/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Wilanowska/

OBWIESZCZENIE Nr 26/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie&nb