Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 25/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/

OBWIESZCZENIE NR 25/2014 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony zabudowanej wiaty - stanowiska handlowego nr 22. Stanowisko handlowe położone jest na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.

Przetarg pisemny - prowadzenie bieżącej konserwacji 6 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 19.05.2014 do 18.05.2015 (do 16.05.2014)

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego Prowadzenie bieżącej konse

Dzierżawa 3 urządzeń do pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w okresie od dnia: 01 lipca 2014 r. do dnia: 31 sierpnia 2014 r

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko www.bip.gizycko.pl ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości

Obwieszczenie Nr 21/2014 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /miejscowość Grajwo/

OBWIESZCZENIE NR 21/2014 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej z przeznaczeniem na rekreację (basen wodny z kulami)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej (91 m2 ) w okresie 01.06.2014 r. – 31.08.2014 r. z przeznaczeniem na rekreację (basen wodny z kulami ).

Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej w okresie od 10.05.2014 do 31.08.2014 r. pod sprzedaż okularów przeciwsłonecznych i koszulek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu (dwa stanowiska) na plaży miejskiej w okresie od 10.05.2014 r. do 31.08.2014 r. pod sprzedaż okularów przeciwsłonecznych i koszulek. ...

ZAPYTANIE OFERTOWE na publikację artykułu promocyjnego dotyczącego projektu pn. „ Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin ”

ZAPYTANIE OFERTOWE na publikację artykułu promocyjnego dotyczącego projektu pn. „ Budowa ciągu pieszegu wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regio