Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 94/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 94/2020 z dnia 02 września 2020r. Na podstawie art. 35 w związku z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 ze zmianami), oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 1314...

OBWIESZCZENIE NR 93/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 93/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE NR 92/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Targowisko Miejskie

OBWIESZCZENIE NR 92/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz .65 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wyk

OBWIESZCZENIE NR 91/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 91/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE NR 90/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 90/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w

Obwieszczenie nr 83/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 83/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu...