Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku lodowiska o schody ewakuacyjne zewnętrzne p.poż. na działce o nr ewid. 2-1311, 2-242/1 w Giżycku.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z

Obwieszczenie nr 55/1/2016 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /budynek garażowy - ul. Armii Krajowej/

OBWIESZCZENIE NR 55/1/2016 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości zmianę do wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 1. Nieruch

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie nr 58/2016 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Jasna/

OBWIESZCZENIE NR 58/2016 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1.  

Zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Giżycku - dot. projektowanych obiektów usługowych - Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Giżycka w sprawie zaproszenia do wnoszenia uwag w zakresie ustalenia sposobu wykorzystania poszczególnych projektowanych obiektów usługowych Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza zainteresowane osoby oraz inne podmioty do wnoszenia uwag dotyczących zagospodarowania Plaży Miejskiej w Giżycku w zakresie ustalenia...