Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo

W ZAŁĄCZNIKU: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim

W ZAŁĄCZNIKU: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizację Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i realizację Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelickim w Giżycku w 2014 r. I. Postanowienia ogólne

KOMUNIKAT nr 2/2013 - wolne miejsca pod lokalizację punktów handlowych w okresie 28 października - 3 listopada 2013

KOMUNIKAT nr 2/2013 Informuję, że posiadamy do rozlosowania wolne miejsca, pod lokalizację punktów handlowych w okresie od 28 października do 3 listopada, w następujących lokalizacjach: a). ul. Kr&oac

Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu MKS Medyk

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ………………………………… Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej)

Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu MTS Giżycko

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ………………………………… Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, O KTÓREJ (MOWA W ART. 3

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających św

OBWIESZCZENIE NR 29/2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 29/2012 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  

Obwieszczenie 30/2012 wykaz nieruchomości do zbycia - przekształcenie

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 30/2012 zawierające wykaz nieruchomości...