Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 110/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 110/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE NR 107/1/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 107/1/2020 Niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia nr 107/2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w części która otrzymuje brzmienie: Opis nieruchomości

OBWIESZCZENIE NR 107/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 107/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości

Obwieszczenie nr 108/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 108/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65

OBWIESZCZENIE NR 105/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 105/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Obwieszczenie nr 104/2020 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 104/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XLIX/6/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiad