Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 55/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 55/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Obwieszczenie nr 54/2020

OBWIESZCZENIE NR 54/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr VI/20/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXI/27/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w...

OBWIESZCZENIE NR 53/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 53/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Obwieszczenie nr 51/2020

OBWIESZCZENIE NR 51/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XVII/108/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistr

OBWIESZCZENIE NR 52/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 52/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 1. Opis nieruchomośc...

Obwieszczenie nr 50/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 50/2020 z dnia 08 maja 2020r. Na podstawie art. 35 w związku z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 ze zmianami), oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 1314) Burmistrz...

OBWIESZCZENIE NR 48/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawie

OBWIESZCZENIE NR 48/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddani