Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 91/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych najmu - garaż Konarskiego 10

OBWIESZCZENIE NR 91/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Część nieruchomości zabudowanej –

Obwieszczenie Nr 89/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych - lokal mieszkalny Łuczańska 2/12

OBWIESZCZENIE NR 89/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Obwieszczenie Nr 87/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych - lokale mieszkalne

OBWIESZCZENIE NR 87/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2147ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I.

Obwieszczenie Nr 85/2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

OBWIESZCZENIE NR 85/2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016.2147 ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w

Obwieszczenie Nr 86/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal użytkowy ul. Warszawska 14/4 cz. dz. nr 680/6

OBWIESZCZENIE NR 86/1/2017 W związku z uprawomocnieniem się decyzji Burmistrza Miasta Giżycka znak WM.6831.22.2017.JK z dnia 6 grudnia 2017r. zatwierdzającej podział nieruchomości o numerze geodezyjnym nr 680/6 o pow. 0,1798 ha położonej przy ul. Warszawskiej 14 w Giżycku na następujące działki: - dz. nr 680/59 o pow. 0,0219 ha, - dz. nr...