Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 89/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodrowania nieruchomości przyległej

OBWIESZCZENIE NR 89/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 86/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 86/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

OBWIESZCZENIE NR 85/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 85/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości

Obwieszczenie nr 84/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 84/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wyk

Obwieszczenie nr 83/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 83/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w&nbs

OBWIESZCZENIE NR 81/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 81/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu: "Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2020-2035”.

Giżycko, dnia 03.08.2020 r. OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 833)