Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 117/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 117/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wydaniu decyzi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2020 (nr sprawy: WPI.6733.10.2020.PR) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie linii kablowej 0,4 kV na dz. o nr ewid. 2-437/41, 2-437/42, 2-437/39, 2-437/40”.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 2-443, 2-1449/4, 2-1449/3, 436/2, 2-19/2, 2-436/1 w ul. Konarskiego w Giżycku.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GIŻYCKA Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i&nbs

Obwieszczenie nr 114/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 114/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXII/64/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do public

Obwieszczenie nr 115/2020

OBWIESZCZENIE NR 115/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w bud

Obwieszczenie nr 112/2020 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 112/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu...

OBWIESZCZENIE NR 111/2020 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 111/2020 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości