Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 60/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /Warszawska, ul. Przejściowa, ul. Daszyńskiego, ul. Armii krajowej/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 60/2015 zawierające wykaz nieruchomości...

Obwieszczenie Nr 59/2015 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia /ul. Przemysłowa, ul. Daszyńskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Mickiewicza/

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 59/2015 zawierające wykaz nieruchomości...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej przy ul.Warszawskiej w Giżycku.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Giżycka o wydaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Postanowienia Nr 496/2015 z dnia 14 grudnia 2015r.

Burmistrz Miasta Giżycka zawiadamia o wydaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Postanowienia Nr 496/2015 z dnia 14 grudnia 2015r. dotyczącego wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego obiektów fortecznych...

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Giżycka o wydaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Postanowienia Nr 495/2015 z dnia 14 grudnia 2015r.

Burmistrz Miasta Giżycka zawiadamia o wydaniu przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Postanowienia Nr 495/2015 z dnia 14 grudnia 2015r. dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków Krajobrazu kulturowego części Wyspy Giżyckiej, położonego na przedpolach...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku - termin zgłaszania 31 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku Na podstawie art. 168 u