Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 73/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 73/2010 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka poda

OBWIESZCZENIE 75/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkownika wieczystego

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 75/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIA 70/2010 i 72/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenia 70/2010 i 72/2010 zawierające wykaz...

PRODUKCJA MIĘSA NA WŁASNY UŻYTEK - PUNKTY BADANIA W GIŻYCKU/nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny/

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że od dnia 19 listopada 2010 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

MEDAL ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA MIASTA - uchwała nr XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2001 roku

Ustanowienie medalu za szczególne zasługi dla Miasta - uchwała nr XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2001 roku do pobrania w formacie .pdf

OBWIESZCZENIE 69/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 69/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko”

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko” Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagosp

Obwieszczenie 65/2010 zawierające wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku, przy pokoju 111 oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Giżycko na stronie internetowej /www.bip.gizycko.pl/ w dziale komunikaty, na okres trzech tygodni Obwieszczenie 65/2010 zawierające wykaz nieruchomości...

OBWIESZCZENIE NR 64/2010 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 64/2010 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przezna