Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

24 grudnia 2009 roku - Urząd Miejski w Giżycku nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dniu 24 grudnia 2009 roku Urząd Miejski w Giżycku będzie nieczynny

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniu 16.11.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Giżycko informuje:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia Rozporzadzenia nr 102 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechniczych

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia Rozporzadzenia nr 102 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechniczych do pobrania w załączniku (w formacie .pdf)

OBWIESZCZENIE NR 56/2009 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 56/2009 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz

OBWIESZCZENIE NR 49/2009 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE NR 49/2009 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miej

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniu 20.07.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Giżycko informuje: Po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 20.07.2009r. z wodociągu publicznego w miejscowości Giżycko, opisanej

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniach 11.05.2009r. i 1.06.2009r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Giżycko informuje: Po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniach 11.0

INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA DOT. MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Szanowni Państwo! Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2009r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, istnie

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI