Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego po przeprowadzeniu kontroli w dniach 24.11-3.12.2008 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku

Na podstawie art.12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Giżycko informuje: