Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

CPUiIS - otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: WARSZTATY GITAROWE /do 13 stycznia/

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w zakresie: WARSZTATY GITAROWE (NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ) dla dzieci

OBWIESZCZENIE NR 67/2011 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

OBWIESZCZENIE NR 67/2011 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje d

Komunikat dot. losowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2011

K O M U N I K A T Nr 2/2011 Informuję, że do dnia 30 września b.r. w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Nr 55/2011 Burmistrza Miasta z dnia 21 czerwca 2011 r., wpłynęło 47 wniosków. Na planowanych do rozdysponowania: - 27 miejsc przy ul. Królowej Jadwigi  

Komunikat o I losowaniu zgodnie z zarządzeniem Nr 55/2011

K O M U N I K A T Nr 1/2011 Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Miasta z dnia 21 czerwca 2011 r. podaje się do publicznej wiadomości dzień i miejsce I losowania określonych w załącznikach graficznych lokalizacjach,

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul.Kolejowej w Giżycku /do 21 listopada/

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy

OBWIESZCZENIE NR 51/2011 Burmistrza Miasta Giżycka: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Koszarowej oznaczona nr geodezyjnym działki 94/5 o pow. 1120m2 / termin do 8.11.2011r.

OBWIESZCZENIE NR 51/2011 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 1. Nieruchomość...

Zawiadomienie o Postanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu obiektów i urządzeń obronnych przedpola Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z otoczeniem w postaci części Wyspy Giżyckiej

Zawiadomienie o Postanowieniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu obiektów i urządzeń obronnych przedpola Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z otoczeniem w postaci części Wyspy Giżyckiej ...

1 WRZEŚNIA 2011 12.00 ZAWYJĄ SYRENY - OGŁOSZENIE ALARMU POWIETRZNEGO

INFORMACJA Burmistrz Giżycka informuje, że dnia 1 września 2011 r. o godz. 12.00 zostanie przeprowadzony - zgodnie z Zarządzeniem Nr 147/09 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 15 lipca 2009 r. - trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania polegający na włączeniu wszystkich syren alarmowych na terenie województwa...

Wytyczne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dotyczące zasad uboju zwierząt na terenie gospodarstwa na użytek własny 9.08.2011

Wytyczne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dotyczące zasad uboju zwierząt na terenie gospodarstwa na użytek własny 9.08.2011 Informacja do pobrania w załączniku

Wysokość opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu - Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 maja 2011r.

Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu DO P