Uchwały Rady

Uchwała nr XXIII/63/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie sprzedaży lokalu.

Uchwała nr XXIII/63/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 3 września 2004r.
w sprawie sprzedaży lokalu.


Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U.Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala , co następuje :

§ 1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal ( pomieszczenie gospodarcze ) o powierzchni 28,50 m2 wraz z udziałem 49/1000 częściach wspólnych budynku oraz udział 49/1000 w działce gruntu położonej w Giżycku przy ul. 3 Maja oznaczonej numerem działki 605/19 o powierzchni 478 m2 na rzecz najemcy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2004 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 581
07 września 2004 11:39 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
07 września 2004 11:05 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu