Uchwały Rady

Uchwała nr XXIII/61/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok

Uchwała nr XXIII/61/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 3 września 2004 roku
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r Nr 15,poz.148) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
I. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140.233 zł
w tym:
Dział 758 Różne rozliczenia 120.233 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 zł
II. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 140.233 zł
w tym:
Dział 801 Oświata i wychowanie 120.233 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 zł.
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały stanowi szczegółowy zapis zmian, Nr 2 przedstawia wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2004 roku.

§ 2.
Dokonać w planie wydatków budżetowych zmian – przeniesień między paragrafami:
I. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000 zł
w tym:
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.000 zł
II. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000 zł
w tym:
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.000 zł.

§ 3.
1.Budżet po zmianach wynosi:
Plan dochodów budżetowych - 45.880.695 zł
Plan wydatków budżetowych - 47.744.695 zł.
2.Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.864.000 zł są:
- wolne środki wynikające z rozliczenia
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 664.000 zł
- kredyt - 1.200.000 zł.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący
Andrzej Kralkowski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2004 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 707
06 września 2004 13:49 (Administrator) - Zmieniono opis załącznika
06 września 2004 13:49 (Administrator) - Dodano załącznik
06 września 2004 13:48 (Administrator) - Dodano załącznik