Uchwały Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XV/106/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości

Uchwała nr XV/106/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 dla Miasta Giżycka

Uchwała nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 dla Miasta Giżycka. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z...

Uchwała nr XV/104/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok dla Miasta Giżycka

Uchwała nr XV/104/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok dla Miasta Giżycka. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn....

Uchwała nr XV/102/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała nr XV/102/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005...

Uchwała nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała nr XIV/101/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy...

Uchwała nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr XIV/99/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: §1. Wyrazić...

Uchwała nr XIV/98/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XIV/98/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr XIV/97/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2008

Uchwała nr XIV/97/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2008. Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 125,...