Uchwały Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr X/55/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr X/55/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 11 lipca 2007roku w sprawie nabycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała nr X/54/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie: uchylenia uchwały

Uchwała nr X/54/2007 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późń. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Uchyla...

Uchwała nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr IX/53/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Uchwała nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie nabycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego

Uchwała nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21...

Uchwała nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała nr IX/47/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: wyposażania jednostek gminnych w mienie

Uchwała nr IX/47/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wyposażania jednostek gminnych w mienie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: ...

Uchwała nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami

Uchwała nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Na podstawie art. 14 ust. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r. Nr 39, poz. 251) Rada Miejska...

Uchwała nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Uchwała nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r....