Uchwały Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwała Nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na podstawie art....

Uchwała nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/23/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Giżycka

Uchwała nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/23/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Giżycka. Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw...

Uchwała nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko ze stowarzyszenia gmin i powiatów

Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko ze stowarzyszenia gmin i powiatów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 17 pkt. 1 ppkt. b) Statutu...

Uchwała nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: porozumienia z Powiatem Giżyckim w sprawie wspólnego opracowania dokumentacji technicznych przebudowy dróg publicznych powiatowych w Giżycku

Uchwała Nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007roku w sprawie porozumienia z Powiatem Giżyckim w sprawie wspólnego opracowania dokumentacji technicznych przebudowy dróg publicznych powiatowych w Giżycku. Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Uchwała nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Św. Brunona

Uchwała nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Św. Brunona. Na podstawie art. 7 ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych/Dz. U. z dnia 8 lutego 2007 r., Nr 19, poz. 115 - ze zmianami/ Rada Miejska w Giżycku po zasięgnięciu opinii...

Uchwała nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: przystąpienia z Gminą Giżycko, Gminą Miłki i Gminą Kruklanki do realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu „ Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – Aglomeracja Giżycko"

Uchwała nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie przystąpienia z Gminą Giżycko, Gminą Miłki i Gminą Kruklanki do realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu „ Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w gminach Regionu Wielkich...

Uchwała nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: nadania nazwy skrzyżowaniu ulic

Uchwała nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 i Nr 153 poz....

Uchwała nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia...

Uchwała nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia...

Uchwała nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia...