Uchwały Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Giżyckuz dnia 4 października 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21...

Uchwała nr XIII/86/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali

Uchwała nr XIII/86/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6, ustawy z dnia 21...

Uchwała nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia...

Uchwała nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007 roku.w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie miasta Giżycka

Uchwała nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007 roku. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie miasta Giżycka. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity...

Uchwała nr XIII/82/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007 r. w sprawie opinii projektu planu aglomeracji Giżycko

Uchwała nr XIII/82/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007r. w sprawie opinii projektu planu aglomeracji Giżycko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska...

Uchwała nr XIII/80/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007r. w sprawie wyboru ławników

Uchwała nr XIII/80/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007r. w sprawie wyboru ławników. Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje: § 1 Stwierdza się, że w wyniku...

Uchwała nr XIII/81/07Rady Miejskiej w Giżyckuz dnia 4 października 2007 rokuw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała nr XIII/81/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30...

Uchwała nr XII/79/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 września 2007r. w sprawie: uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Uchwała nr XII/79/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 września 2007 roku w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142...

Uchwała nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 września 2007r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na zakupy zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filii w Giżycku

Uchwała nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 września 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu z przeznaczeniem na zakupy zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filii w Giżycku. Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 10 ust....

Uchwała nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 września 2007r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XII/77/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 września 2007 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art.10 ust. 2 pkt 1 lit. a i art. 30 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja...