Uchwały Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VIII/34/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie: zmian w Programie Rozwoju Sportu na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2006 – 2012

Uchwała nr VIII/34/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w Programie Rozwoju Sportu na terenie Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2006 – 2012. Na podstawie art.7 ust 1 pkt 10 i art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku ze zm.) i art. 5 ust...

Uchwała nr VIII/33/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała nr VIII/33/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca...

Uchwała nr VII/31/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: nadania nazwy ulicy

Uchwała nr VII/31/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; Dz.U....

Uchwała nr VIII/32/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka

Uchwała nr VIII/32/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach...

Uchwała nr VII/30/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała nr VII/30/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 56 ust. 2 w związku z art. 8 pkt 31...

Uchwała nr VII/29/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim

Uchwała VII/29/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:...

Uchwała nr VII/28/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: lokalizacji ośrodka gier

Uchwała nr VII/28/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie lokalizacji ośrodka gier. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych...

Uchwała nr VII/27/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nrVII/27/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,...

Uchwała nr VII/26/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała nr VII/26/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca...

Uchwała nr VII/25/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Giżycka – Strategii Mieszkaniowej Miasta Giżycka na lata 2007 – 2012

Uchwała nr VII/25/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Giżycka – Strategii Mieszkaniowej Miasta Giżycka na lata 2007 – 2012 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...