Uchwały Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków

Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków. Na podstawie art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858) Rada Miejska w Giżycku...

Uchwała nr XIV/95/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XIV/95/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858) Rada Miejska...

Uchwała nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich

Uchwała nr XIV/94/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich. Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,co następuje: § 1. Przyjmuje się Statut...

Uchwała nr XIV/93/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

Uchwała nr XIV/93/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Na podstawie art. 64 ust.1 i 2 oraz art.67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Gmina Miejska...

Uchwała nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów

Uchwała nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr...

Uchwała nr XIV/91/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/82/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku (opłata miejscowa)

Uchwała nr XIV/91/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/82/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,...

Uchwała nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art.165, art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30...

Uchwała nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

Uchwała nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 października 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia...