Uchwały Rady (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr IX/44/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obejmujących działki nr 670/3, 670/4, fragment działki 679/13, 680/33, 680/34 i 680/36 przy ul. Warszawskiej w Giżycku

do pobrania w załączniku Na podstawie Uchwały nr XXI/31/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2016 r. tracą moc ustalenia i rysunek miejscowqego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obejmujących działki nr 670/3, 670/4, fragment działki 679/13, 680/33, 680/34 i 680/36 przy ul. Warszawskiej.

Uchwała nr IX/43/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obejmujących działki nr 670/3, 670/4, fragment działki679/13, 680/33, 680/34 i 680/36 przy ul. Warszawskiej w Giżycku

Uchwała Nr IX/43/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obejmujących działki nr 670/3, 670/4, fragment działki679/13, 680/33, 680/34 i 680/36 przy ul. Warszawskiej w Giżycku. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Uchwała nr IX/42/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok

Uchwała nr IX/42/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca...

Uchwała nr VIII/41/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie: dzierżawy lokalu

Uchwała nr VIII/41/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie dzierżawy lokalu Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 13 i art.37 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Uchwała nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.), oraz w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Uchwała nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie: przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy

Uchwała nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 poz....

Uchwała nr VIII/37/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie określenia: -rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów,- warunków i sposobów jej udzielania

Uchwała nr VIII/37/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie określenia: - rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, - warunków i sposobów jej udzielania. Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia...

Uchwała nr VIII/35/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Uchwała nr VIII/35/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr...