Uchwały Rady

Uchwała nr XV/108/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała nr XV/108/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 6 grudnia 2007r.


w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 624/13 i 632/30, opisanych w KW 21050, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek:
- nr 624/2, opisanej w KW 17070,
- nr 624/4 opisanej w KW 21019,
- nr 624/5 opisanej w KW 21019,
- nr 624/6 opisanej w KW 15946,
- nr 624/7 opisanej w KW 15989,
- nr 624/8 opisanej w KW 15990,
- nr 624/9 opisanej w KW 15993,
- nr 624/10 opisanej w KW 16028,
- nr 624/11 i 624/14 opisanej w KW 15768.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2007 16:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1192
04 maja 2016 12:35 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2007 16:25 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu