Uchwały Rady

Uchwała nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XV/107/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 6 grudnia 2007r.


w sprawie zbycia nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:


§ 1.
Wyrazić zgodę na zbycie części działki o nr geodezyjnym 637/1 –zgodnie z załączonym szkicem- celem poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej oznaczonej nr geod. 637/4, położonej w Giżycku przy ul. Nadbrzeżnej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2007 16:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1147
04 maja 2016 12:36 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2007 16:23 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu