Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE NA "USŁUGĘ WYNAJMU SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego, gdzie wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730), wobec czego procedura zamówienia nie podlega...

Dostawa komputerów na potrzeby Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

Gmina Miejska Giżycko al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 196

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ DLA PRACOWNIKÓW MZK W GIŻYCKU W OKRESIE OD 01.11.2019 R. DO 31.03.2020 R.

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, prosimy o złożenie oferty na: Zakup posiłków regeneracyjnych...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PIASKU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW DLA MZK GIŻYCKO

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko”. Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018...

Dostawa 15 kojców dla psów wraz z montażem i wyposażeniem, w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bystrym k/Giżycka

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami Kodeksu

1.1. Gmina Miejska Giżycko zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego pn.: „Giżycka pętla rowerowa”.

ZAPROSZENIE do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 tys. euro. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA PODANIE DWÓCH RÓZNYCH TERMINÓW SKŁADANIA OFERT W OGŁOSZENIU I ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT - USTALA SIE JAKO OBOWIAZUJACY TERMIN SKLADANIA OFERT DO DNIA...

Oświetlenie świąteczne Giżycka 2019 – 2020

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. po

Budowa drogi ul. Róży Wiatrów - etap II / termin składania ofert do 9 października do godz. 10:00

link do dokumentacji technicznej: www.gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/dokumentacja_techniczna_RW.zip Ogłoszenie nr 600334-N-2019 z dnia 2019-09-20 r. Gmina Miejska Giżycko: Budowa drogi ul. Róży Wiatrów- etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

,,Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich"

Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko www.bip.gizycko.pl zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania: „Modernizacja zagospod