Przetargi

Dostawa komputerów na potrzeby Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku


Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

ul. Sikorskiego 3 b, 11-500 Giżycko

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania:

 

„Dostawa komputerów na potrzeby Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku”


I.   Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, montaż i uruchomienie komputerów w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego”

 

II.  Zakres przedmiotowy zamówienia:

  • Dostawa  15 sztuk komputerów o parametrach określonych w specyfikacji technicznej - Załącznik nr 1,
  • Montaż i uruchomienie dostarczonych komputerów w następujących lokalizacjach:

11 sztuk – ul Olsztyńska 6a, 11-500 Giżycko  – sala szkoleniowa,

4 sztuki – ul. Królowej Jadwigi 3A, 11-500 Giżycko – Klub „Pełna Chata”

  • Konfiguracja komputerów w/g wymagań Zamawiającego.

 

III.    Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2,

IV.      Termin wykonania zamówienia: do dnia 25.10.2019 r.
V.        Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
VI.      Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
VII.    Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VIII.  Termin składania ofert upływa dnia  11.10.2019 r. o godz. 10.00.

Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w biurze Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,  pok. 4 c, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Dostawa komputerów na potrzeby Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku”.

IX.   Termin związania ofertą – 14 dni.
X.     Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej,

tel. 87 429 13 36, e-mail: ewa.ostrowska@gizycko.pl;

XI.   Kryteria oceny i wyboru oferty: łączna cena 100 %.

 

Ewa Ostrowska

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2019 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Ostrowska
Ilość wyświetleń: 435
14 października 2019 10:43 (Ewa Ostrowska) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2019 10:52 (Ewa Ostrowska) - Opublikowanie dokumentu.
04 października 2019 10:52 (Ewa Ostrowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)